Psychoanalytische psychotherapie

Psychoanalytische psychotherapie is gericht op het ontdekken, herkennen, begrijpen en veranderen van langdurige patronen van voelen, denken en handelen, die steeds opnieuw aanleiding geven tot klachten en symptomen.

Vaak zijn dit soort klachten dusdanig sterk met elkaar èn met persoonlijke eigenschappen verweven dat  een symptoomgerichte behandeling als Cognitieve Gedragstherapie onvoldoende  heeft opgeleverd of naar verwachting onvoldoende zal gaan opleveren.  Bij dit soort problematiek kan psychoanalytische psychotherapie een opening bieden om oude patronen te doorbreken.

Een belangrijke voorwaarde daarbij is wel, dat u er voor open staat om uw eigen gevoelens te onderzoeken, evenals uw eigen aandeel in oude patronen. Omdat dit zelfonderzoek pijnlijk en emotioneel kan zijn is het opbouwen van een vertrouwensband èn werkrelatie met u voor mij tijdens de hele behandeling  essentieel.

U verkent samen met mij als  psychotherapeut de klachten en problemen. Hoe dat in zijn werk gaat, verschilt van persoon tot persoon. In de gesprekken kan van alles aan de orde komen: hoe het de afgelopen periode is gegaan, wat er goed gaat, wat u dwars zit, dingen van vroeger die besproken moeten worden, ook gevoelens die u heeft of ontwikkelt t.o.v. mij. De frequentie van de afspraken is meestal 1x per week,  45 minuten op een vast tijdstip, soms ook 2x per week of juist minder vaak : 1 x per 14 dagen. De behandeling kan in duur variëren van enkele maanden tot een aantal jaar, afhankelijk van de complexiteit van de problemen. Soms is een langere duur nodig omdat het ook zwaar is om bijv schaamte, angst  of grote onzekerheid te overwinnen in het contact met mij, als psychotherapeut, en de zaken waar het echt om gaat onder woorden te brengen. Juist dit soort gevoelens maken vaak deel uit van een probleem waar iemand zich voor meldt. Ik vind het dan ook belangrijk om hier aandacht aan te besteden.

Psychoanalytische therapie is een vorm van psychotherapie gericht op het beter begrijpen van de eigen innerlijke belevingswereld. Deze innerlijke “wereld” vindt bij ieder mens z’n expressie in de vorm van gedachten, emoties, fantasieën en (dag)dromen. Deze innerlijke belevingswereld bepaalt  mede hoe we vorm geven aan de relaties met mensen in heden en verleden-  in de privésfeer of elders-  en ook hoe we ten opzichte van ons zelf staan. Dit alles is ons gedeeltelijk bewust, maar nooit volledig.  Sommige patronen zijn ons  zo vertrouwd en gaan zo automatisch dat we  de negatieve impact voor onszelf of voor een bevredigende omgang met anderen niet beseffen

In psychische  klachten en symptomen komen altijd facetten van onze innerlijke belevingswereld naar voren –  dit  naast de biologische factoren, die ook in belangrijke mate mee kunnen spelen ( en  soms mede door medicatie te beïnvloeden zijn ).

In de therapiesessies wordt  uw aandacht gericht op wat u  in het dagelijkse leven van uw problemen ervaart en wat er daarbij in u omgaat aan gevoelens en achterliggende gedachten. Vaak stuit u zo op oude patronen, die hun wortels hebben in het verleden, maar in het heden tot moeilijkheden en klachten leiden.  Door u bewust te worden van welke gevoelens er mee spelen kunt u nieuwe oplossingen en patronen ontwikkelen en uitproberen.  Het zal vaak gaan om oude gevoelens van angst, schaamte, schuld en onzekerheid. Deze gevoelens ontwarren en uitspreken is niet gemakkelijk, maar werkt bevrijdend en geeft zicht op andere wegen.