GZZ psychotherapie

In mijn praktijk ligt het accent op psychotherapie vanuit een psychoanalytisch kader. Op specifieke indicatie voeg ik daar soms medicatie en/of EMDR aan toe. Als psychiater kan ik zelf medicatie voorschrijven en integreren in het geheel van de behandeling.

Psychoanalytische psychotherapie is gericht op het ontdekken, herkennen, begrijpen en veranderen van langdurige patronen van voelen, denken en handelen, die steeds opnieuw aanleiding geven tot klachten en symptomen.

Vaak zijn dit soort klachten dusdanig sterk met elkaar èn met persoonlijke eigenschappen verweven dat  een symptoomgerichte behandeling als Cognitieve Gedragstherapie onvoldoende  heeft opgeleverd of naar verwachting onvoldoende zal gaan opleveren.  Bij dit soort problematiek kan psychoanalytische psychotherapie een opening bieden om oude patronen te doorbreken.

Een belangrijke voorwaarde daarbij is wel, dat u er voor open staat om uw eigen gevoelens te onderzoeken, evenals uw eigen aandeel in oude patronen. Omdat dit zelfonderzoek pijnlijk en emotioneel kan zijn is het opbouwen van een vertrouwensband èn werkrelatie met u voor mij tijdens de hele behandeling  essentieel.