Aanmelding

Aanmelding: NIET MEER mogelijk !
Voor GGZ behandeling is de praktijk in afbouwfase en kunt u zich nu NIET MEER aanmelden. Overleg met uw huisarts en /of zorgverzekeraar waar u wel terecht kan voor de gezochte GGZ zorg

Verwijzing:
Voor de vergoeding van intake en behandeling  via uw zorgverzekering is een verwijsbrief van uw huisarts nodig, tenzij u liever  volledig zelf betaalt .

Uw zorgverzekering stelt eisen aan de inhoud van de verwijsbrief. Deze eisen zitten verwerkt in het verwijsformulier dat u hier kunt aanklikken en kunt printen. Uw huisarts dient dit volledig in te vullen en te ondertekenen, met een datum vóór uw eerste bezoek aan mij.

Onderzoek:
Bij uw eerste afspraak neemt u het verwijsformulier, uw verzekeringspas en uw legitimatiebewijs mee.

Er volgen 1-3 onderzoeksgesprekken over uw klachten en de achtergronden daarvan ( inclusief uw biografie en medische voorgeschiedenis en eventueel gebruik van medicatie) .

Vervolgens bespreek ik mijn conclusies en advies. Dit kan zijn: het starten van een behandeltraject in mijn praktijk, waarbij ik dan samen met u een behandelplan ga maken. Maar het advies kan ook zijn om terug te gaan naar uw huisarts en /of POH-GGZ , dan wel u aan te melden bij een specifieke GGZ instelling of –praktijk , waar het behandelaanbod specifieker is toegespitst op uw probleem.

Behandelplan:
Als we samen verder gaan met een behandeltraject krijgt u op papier een samenvatting van mijn conclusies en het behandelplan. In dit plan spreken we ook af hoe en wanneer we de voortgang van de behandeling evalueren. Daarbij ben ik wettelijk verplicht om bepaalde vragenlijsten te gebruiken die over uw klachten gaan (ROM).