Behandeling

 

Onderstaand vindt u nog meer informatie over welke soort klachten en symptomen in mijn praktijk behandeld kunnen worden en voor welke klachten en ziektebeelden u niet bij mij terecht kan.

Ook vindt u hier nog meer achtergrondinformatie over psychoanalytische psychotherapie en verwijzingen naar websites voor meer informatie .

 • Somberheid
 • Angst en paniek
 • Zelftwijfel en gebrekkig zelfvertrouwen
 • Langdurige en complexe rouw
 • Niet kunnen verwerken van traumatische gebeurtenissen
 • Levensfaseproblematiek ( waaronder ook aanpassingsproblemen in de rol van jonge moeder/vader)
 • Relatie- en werkproblemen
 • Problemen rond zingeving en identiteit

Ik werk als solist en overwegend binnen kantoortijden. Zeer ernstige klachten die multidisciplinaire behandeling vragen en 24 uurs bereikbaarheid bij crisis kan ik daarom niet in mijn praktijk behandelen:

 • Psychosen
 • Bipolaire stoornissen (=ernstige vorm van “manisch-depressief”)
 • Uitgesproken verslavingsproblematiek
 • Ernstige dwangklachten
 • Alle ernstige en/of acute klachten die 24 uurs beschikbaarheid en crisis zorg nodig maken
 • Complexe problemen die multidisciplinaire zorg in teamverband nodig maken
 • Jongeren /kinderen onder de 18 jaar en ouderen boven de 65 jaar vragen specifieke deskundigheid van resp. een kinder- en jeugdpsychiater en een ouderenpsychiater en kunnen daarom niet bij mij terecht.

U verkent samen met mij als  psychotherapeut de klachten en problemen. Hoe dat in zijn werk gaat, verschilt van persoon tot persoon. In de gesprekken kan van alles aan de orde komen: hoe het de afgelopen periode is gegaan, wat er goed gaat, wat u dwars zit, dingen van vroeger die besproken moeten worden, ook gevoelens die u heeft of ontwikkelt t.o.v. mij. De frequentie van de afspraken is meestal 1x per week,  45 minuten op een vast tijdstip, soms ook 2x per week of juist minder vaak : 1 x per 14 dagen. De behandeling kan in duur variëren van enkele maanden tot een aantal jaar, afhankelijk van de complexiteit van de problemen. Soms is een langere duur nodig omdat het ook zwaar is om bijv schaamte, angst  of grote onzekerheid te overwinnen in het contact met mij, als psychotherapeut, en de zaken waar het echt om gaat onder woorden te brengen. Juist dit soort gevoelens maken vaak deel uit van een probleem waar iemand zich voor meldt. Ik vind het dan ook belangrijk om hier aandacht aan te besteden.

Psychoanalytische therapie is een vorm van psychotherapie gericht op het beter begrijpen van de eigen innerlijke belevingswereld. Deze innerlijke “wereld” vindt bij ieder mens z’n expressie in de vorm van gedachten, emoties, fantasieën en (dag)dromen. Deze innerlijke belevingswereld bepaalt  mede hoe we vorm geven aan de relaties met mensen in heden en verleden-  in de privésfeer of elders-  en ook hoe we ten opzichte van ons zelf staan. Dit alles is ons gedeeltelijk bewust, maar nooit volledig.  Sommige patronen zijn ons  zo vertrouwd en gaan zo automatisch dat we  de negatieve impact voor onszelf of voor een bevredigende omgang met anderen niet beseffen

In psychische  klachten en symptomen komen altijd facetten van onze innerlijke belevingswereld naar voren –  dit  naast de biologische factoren, die ook in belangrijke mate mee kunnen spelen ( en  soms mede door medicatie te beïnvloeden zijn ).

In de therapiesessies wordt  uw aandacht gericht op wat u  in het dagelijkse leven van uw problemen ervaart en wat er daarbij in u omgaat aan gevoelens en achterliggende gedachten. Vaak stuit u zo op oude patronen, die hun wortels hebben in het verleden, maar in het heden tot moeilijkheden en klachten leiden.  Door u bewust te worden van welke gevoelens er mee spelen kunt u nieuwe oplossingen en patronen ontwikkelen en uitproberen.  Het zal vaak gaan om oude gevoelens van angst, schaamte, schuld en onzekerheid. Deze gevoelens ontwarren en uitspreken is niet gemakkelijk, maar werkt bevrijdend en geeft zicht op andere wegen.

Psychoanalytische psychotherapie is een methodische en bewezen effectieve  therapie,  kent verschillende vormen toegespitst op speciale problemen en heeft de ontwikkeling van ieder mens tot uitgangspunt. Tegenwoordig wordt het vaak  Psychodynamische Therapie (PDT) genoemd.

Sinds 2014 maak ik deel uit van een Rotterdams netwerk van samenwerkende psychoanalytisch opgeleide collega’s. Zie: www.gespecialiseerdepsychotherapie.nl.