Kosten en vergoeding

Psychotherapeutische behandelingen maken nu deel uit van het basispakket verzekerde zorg en komen dus in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering, minus een eventueel eigen risico voor alle zorg in een kalenderjaar, dat uw zorgverzekering int. (2020/2021 : € 385,- ). De hoogte van de vergoeding hangt af van uw soort polis en zorgverzekering .  Enige uitzondering is psychotherapie bij een “Aanpassingsstoornis”, dit valt buiten het verzekerde pakket ( zie hiervoor  onder het kopje “zelfbetalers”)

Als tarief hanteer ik de wettelijke 100 %  NZA tarieven voor de gespecialiseerde GGZ, vastgelegd in DBC’s. Het tarief wordt hierin bepaald door het totale aantal minuten dat ik aan u besteed – ook de tijd die ik nodig heb voor het bijhouden van het dossier en correspondentie,  overleg etc. en is per diagnostische hoofdgroep anders.

Ik heb geen contracten meer met zorgverzekeraars. De praktijk is in afbouwfase voor  GGZ behandelingen.

[EXPAND   Volledige vergoeding als u een restitutiepolis heeft]
Bij de restitutiepolis   worden de kosten geheel of bijna geheel ( 90-95 %) vergoed als u kiest voor een zorgaanbieder die geen contract heeft met uw zorgverzekering.  Een enkele zorgaanbieder sluit echter GGZ zorg uit  van de vrije keuze. Het advies is om dit goed uit te zoeken in uw polisvoorwaarden, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

[EXPAND    Gedeeltelijke vergoeding als u een naturapolis heeft.]

Bij een naturapolis krijgt u meestal 60-80 % vergoed . U kunt een ”Vergoedingenlijst Gespecialiseerde GGZ” (en dan voor “niet-gecontracteerde zorg”) opvragen bij uw zorgverzekering. Hier staan de vergoedingen per soort diagnose en aantal behandelminuten gerangschikt. Deze bedragen kunt u dan vergelijken met de 100 %  tarieven die vermeld staan op de site van het NZa, onder “specialistische GGZ”

Zelfbetalers

Bij een omschreven probleem op een deelgebied, bijv. uw werksituatie, kunt u ook overwegen om een coaching traject aan te gaan. Zie mijn pagina “coaching”.  Is het inderdaad werkgerelateerd, dan kunt u als ZZP’er coachingskosten soms als fiscale aftrekpost opvoeren. Raadpleeg de Belastingdienst.