Kosten en vergoeding

Psychotherapeutische behandelingen maken nu deel uit van het basispakket verzekerde zorg en komen dus in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering, minus een eventueel eigen risico voor alle zorg in een kalenderjaar, dat uw zorgverzekering int. ( 2017 en 2018 : € 385,- ). De hoogte van de vergoeding hangt af van uw soort polis en zorgverzekering .  Enige uitzondering is psychotherapie bij een “Aanpassingsstoornis”, dit valt buiten het verzekerde pakket ( zie hiervoor  onder het kopje “zelfbetalers”)

Als tarief hanteer ik de wettelijke NZA tarieven voor de gespecialiseerde GGZ, vastgelegd in DBC’s. Het tarief wordt hierin bepaald door het totale aantal minuten dat ik aan u besteed – ook de tijd die ik nodig heb voor het bijhouden van het dossier en correspondentie,  overleg etc. en is per diagnostische hoofdgroep anders.

Sinds  2018 heb ik geen contracten met zorgverzekeraars meer afgesloten.

( In   2017 had ik een contract met zorgverzekeraars die behoren tot:

  • Achmea (o.a.: FBTO, Avero Achmea, Zilveren Kruis)
  • CZ (o.a. CZ, Deltaloyd Ohra)
  • DSW
  • de Friesland


Bij de restitutiepolis   worden de kosten geheel of bijna geheel ( 90-95 %) vergoed als u kiest voor een zorgaanbieder die geen contract heeft met uw zorgverzekering.  Een enkele zorgaanbieder sluit echter GGZ zorg uit  van de vrije keuze. Het advies is om dit goed uit te zoeken in uw polisvoorwaarden, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp en lijsten van restitutiepolissen kunt u hier vinden.

Bij een naturapolis krijgt u meestal 60-80 % vergoed . U kunt een ”Vergoedingenlijst Gespecialiseerde GGZ” (en dan voor “niet-gecontracteerde zorg”) opvragen bij uw zorgverzekering. Hier staan de vergoedingen per soort diagnose en aantal behandelminuten gerangschikt.

U kunt deze dan hier vergelijken met de prijslijst van de officiële NZA tarieven, en zo inschatten wat u zelf moet betalen.

Het kan dan handig zijn uw naturapolis   om te zetten naar een restitutiepolis. Dat kan in ieder geval aan het einde van een kalenderjaar,  soms kan ook midden in een kalenderjaar.  Meestal is de restitutiepolis maar een paar euro duurder per maand. Ook elders in de zorg kopen zorgverzekeraars steeds selectiever zorg in, waardoor een restitutiepolis de komende jaren als voordeel heeft dat financiële drempels niet in de weg staan bij de eigen keuze van een zorgverlener.

[EXPAND   Zelfbetalers]

Psychotherapie in verband met een “Aanpassingsstoornis” ( DSM IV) valt niet onder de verzekerde zorg. Deze dient u zelf te betalen. Het tarief bedraagt conform de NZa tarieven onder OVP en bedraagt € 95,89 per zitting.
Sommige cliënten wensen, bijvoorbeeld uit privacy-overwegingen, geen bemoeienis te hebben van hun zorgverzekeraar wat hun psychotherapeutische behandeling betreft, en betalen daarom liever zelf. Er is dan ook geen verwijzing nodig via uw huisarts. Ik hanteer dan de wettelijke NZA tarieven, zie de link naar het NZA https://www.nza.nl/1048076/1048144/TB_CU_5079_01__Gespecialiseerde_geestelijke_gezondheidszorg.pdf

Bij een omschreven probleem op een deelgebied, bijv. uw werksituatie, kunt u ook overwegen om een coaching traject aan te gaan. Is het inderdaad werkgerelateerd, dan kunt u als ZZP’er coachingskosten soms als fiscale aftrekpost opvoeren. Raadpleeg de Belastingdienst.