Links

NVPP                          Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

NVP                            Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
                                   Ook: supervisorenregister  en register leertherapeuten

NVvP                          Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

KNMG                        Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde

BIG register               Register i.v.m. wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg

VEN                            Vereniging Emdr Nederland

GPR                           Vereniging Gespecialiseerde Psychotherapie Rotterdam

ZorgvoorKwaliteit    Informatie over ongecontracteerde zorg in de GGZ

Cliëntenplatform     Platform Cliënten in Psychoanalyse
                                  Psychoanalytische Psychotherapie

NZa                           Tarieven Curatieve GGZ ( Gespecialiseerde GGZ)

Kwaliteitsstatuut      GGZ Kwaliteitsstatuut