Wie ben ik?

GPR 16 UITSNEDE (1)Na de studie Geneeskunde (1982, Erasmus Universiteit Rotterdam) voltooide ik de medisch specialistische opleiding tot psychiater en psychotherapeut in 1987.

Daarna was ik enkele jaren als psychiater werkzaam in het EMC te Rotterdam op het gebied van patiëntenzorg, opleiding en onderzoek.

Sinds 1990 heb ik een zelfstandige praktijk waar het hoofdaccent kwam te liggen op psychotherapie. Met een vervolgopleiding specialiseerde ik mij in psychoanalytische psychotherapie.

Daarnaast heb ik me sinds 2003 toegelegd op het geven van leertherapie en supervisie. Registraties daarvoor bij NVP en NVPP garanderen de erkenning voor toekomstige psychiaters, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Als freelance supervisor werk ik bij de GGZ instellingen Rivierduinen en Parnassia mee aan de opleidingen tot psychiater, psychotherapeut en klinisch psycholoog.

Sinds 2020 ben ik stageopleider voor het keuzejaar Psychotherapie voor aios Psychiatrie. In het samenwerkingsverband SPAR, waarin collega-psychiaters met  psychotherapie als subspecialisatie psychotherapie samen werken met het EMC  hebben we dit keuzejaar opgezet  binnen de unieke setting van de zelfstandige praktijk, zie  https://www.opleidingsetalage.nl/opleidingsonderdeel/erasmus-medisch-centrum/volwassenpsychiatrie/psychiatrische-psychotherapie-bij-volwassenen/2641-psychiatrische-psychotherapie

Sinds 2014 maak ik deel uit van een regionaal netwerk van samenwerkende psychoanalytisch opgeleide collega’s. Zie: www.pacwest.nl.

 • BIG geregistreerd arts – Reg.nr. 59022761701
 • BIG geregistreerd psychotherapeut – Reg.nr. 29022761716
 • NVvP (Nederl. Ver. Voor Psychiatrie- onderdeel van Federatie Medisch Specialisten)
 • NVPP (Nederl. Ver. voor Psychoanalytische Psychotherapie)
 • NVP (Nederl. Ver. Voor Psychotherapie), ingeschreven in het “Kwaliteitsregister”
 • VEN ( aspirant-lid: Vereniging EMDR Nederland)
 • Geregistreerd leertherapeut bij de NVPP en NVP
 • Geregistreerd supervisor bij NVPP en NVP
 • Geregistreerd leersupervisor bij de NVP
 • AGB code zorgverlener 03059426
 • AGB code praktijk 03071850
 • KvK. Nr. 24459979
 • CRKBO inschrijving als docent
 • stageopleider keuzejaar Psychotherapie voor aios Psychiatrie samenwerking SPAR -EMC
 • bestuurslid Pac-West (Psychoanalytisch Centrum West) www. pacwest.nl
 • commissiewerk t.b.v NVPP

 

Bewaren