Wie ben ik?

GPR 16 UITSNEDE (1)Na de studie Geneeskunde (1982, Erasmus Universiteit Rotterdam) voltooide ik de medisch specialistische opleiding tot psychiater en psychotherapeut in 1987.

Daarna was ik enkele jaren als psychiater werkzaam in het EMC, afdeling psychiatrie , te Rotterdam op het gebied van patiëntenzorg, opleiding en onderzoek.

Sinds 1990 heb ik een zelfstandige praktijk waar het hoofdaccent kwam te liggen op psychotherapie. Met een NVPP vervolgopleiding specialiseerde ik mij in psychoanalytische psychotherapie Ik richtte mijn behandeling op patiënten met klachten op het gebied van angst, stemming, trauma, levensfaseproblematiek en aan de persoonlijkheid gerelateerde kwetsbaarheid. Een psychotherapeutische aanpak stond bij mij altijd voorop, daarnaast op indicatie gecombineerd met psychofarmaca. Voor een vaste groep samenwerkende psychotherapeuten verrichtte ik na verwijzing en een gerichte vraagstelling psychiatrisch-diagnostisch onderzoek, soms gevolgd door medicamenteuze begeleiding in nauwe samenwerking met de verwijzend psychotherapeut. Voor een aantal huisartsen heb ik consultatief gewerkt.

Geleidelijk ben ik betrokken geraakt in het opleiden van GGZ beroepen als psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist. Vele tientallen ( aanstaande) collega’s zijn inmiddels bij mij in leertherapie of in supervisie geweest.

Bijna 15 jaar was ik als freelance supervisor verbonden aan de GGZ instellingen Rivierduinen, Antes en Parnassia voor het geven van supervisie psychodynamische psychotherapie aan aios in kleine groepjes

Na bijna 40 jaar ervaring met directe patiëntenzorg richt ik me nu alleen nog op het geven van leertherapie en supervisie.

Supervisie geef ik ook sinds 2020 als stageopleider voor het keuzejaar Psychotherapie voor aios Psychiatrie, binnen het samenwerkingsverband SPAR ( Samenwerkingsverband Psychotherapie t.b.v. Aios te Rotterdam) .
Met een aantal in psychotherapie gespecialiseerde zelfstandig gevestigde psychiaters werken we samen met het ErasmusMC. In de unieke setting van de zelfstandige psychiatrische praktijk hebben wij een keuzejaar voor 4e jaars aios gerealiseerd , RGS erkend.
Voor uitgebreide informatie: zie  www.opleidingsetalage.nl/opleidingsonderdeel/erasmus-medisch-centrum/volwassenpsychiatrie/psychiatrische-psychotherapie-bij-volwassenen/2641-psychiatrische-psychotherapie.

Sinds 2014 maak ik deel uit van een regionaal netwerk van samenwerkende psychoanalytisch opgeleide collega’s. Zie: www.pacwest.nl.

 • BIG geregistreerd arts – Reg.nr. 59022761701
 • BIG geregistreerd psychotherapeut – Reg.nr. 29022761716
 • NVvP (Nederl. Ver. Voor Psychiatrie- onderdeel van Federatie Medisch Specialisten)
 • NVPP (Nederl. Ver. voor Psychoanalytische Psychotherapie)
 • NVP (Nederl. Ver. Voor Psychotherapie), ingeschreven in het “Kwaliteitsregister”
 • VEN ( aspirant-lid: Vereniging EMDR Nederland)
 • Geregistreerd leertherapeut bij de NVPP en NVP
 • Geregistreerd supervisor bij NVPP en NVP
 • Geregistreerd leersupervisor bij de NVP
 • AGB code zorgverlener 03059426
 • AGB code praktijk 03071850
 • KvK. Nr. 24459979
 • CRKBO inschrijving als docent
 • stageopleider keuzejaar Psychotherapie voor aios Psychiatrie samenwerking SPAR -EMC
 • bestuurslid Pac-West (Psychoanalytisch Centrum West) www. pacwest.nl
 • commissiewerk t.b.v NVPP

 

Bewaren